top of page

RAZVOJ MLADIH TALENTOV

Načrtovan kondicijski trening otrok in mladostnikov z upoštevanjem obdobja razvoja posameznika ter v kasnejših fazah potreb posamezne športne panoge.  

Razvijamo temeljne gibalne sposobnosti: gibljivost, moč, hitrost, koordinacijo, ravnotežje, in vzdržljivost. Programiranje in nadzor rezultatov poteka ob podpori meritev (višina odriva na kontaktni plošči, hitrost teka, vzdržljivostni testi, telesna sestava...).

Sistematičen pristop od samega začetka je bistven temelj za preprečevanje poškodb in doseganje optimalnih rezultatov. Vse to je ob ustreznem talentu pogoj za vrhunske dosežke.


Mladostniki vključeni v program dokazujejo nadpovprečno telesno pripravljenost v svojih klubih.

Nekaj športnikov je ob moji podpori skozi leta že doseglo nivo vrhunskega športa in so še vedno vključeni v programe telesne priprave.

bottom of page