RAZVOJ MLADIH TALENTOV

Načrtovan kondicijski trening otrok in mladostnikov z upoštevanjem obdobja razvoja posameznika ter v kasnejših fazah potreb posamezne športne panoge.  Razvijamo temeljne gibalne sposobnosti: gibljivost, moč, koordinacijo, ravnotežje in vzdržljivost. Sistematičen pristop od samega začetka je bistven temelj za preprečevanje poškodb in doseganje optimalnih rezultatov. Vse to je ob ustreznem talentu pogoj za vrhunske dosežke.